Streckkod

Handdatorer - Mobile Computers

Skicka sidan Skriv ut

Handdatorer – Mobile Computers

Image

Vad som är handdator och vad som är en Mobile Computer är inte kristallklart definierat.

Det man oftast avser med begreppet handdator, i detta sammanhang, är de som har DOS eller ett av tillverkaren ägt operativsystem.

Med ”Mobile Computer” avses oftast en maskin med Windows Mobile, Windows Pocket PC eller Windows CE som operativsytem.

Det ena är generellt inte bättre än det andra. Vad som är bra beror på uppgiften som ska lösas med handdatorn.

Det man generellt kan säga är att Mobile Computers har med sina moderna operativsystem har en ny dimension av möjligheter till

funktion och att enkelt ansluta utrusning som WiFi, USB, Bluetooth, GPRS, GPS, RFID-läsare i CF-format mm.

Till synes kan många maskiner vara funktionellt lika, men ofta har de skillnader som är av betydelse beroende på a

nvändningsområdet och den fysiska miljö de ska brukas i.

Det kan handla om ergonomi, tålighet för väder, displayens läsbarhet i extremt ljus eller mörk omgivning, batteriernas drifttid, mm

 

Läs mer...
 

Läsa streckkod

Skicka sidan Skriv ut

Läsa streckkoder

Image

När man ser praktisk användning av streckkoder är läsningen naturligt enkel. Så enkel att man snabbt glömmer bort att någon ”tänkt till” och beaktat en rad faktorer innan man valde sätt och läsutrustning. Det bara fungerar och så ska det vara.

Låt oss lista några av de faktorer som kommer att påverka valet av metod och teknisk utrustning för streckkodsläsningen.

Avståndet mellan läsare och streckkod – det handlar om optik? Koden måste hamnar inom läsarens skärpedjup.

 • Kodens storlek/upplösning. Ju längre läsavstånd som krav – desto större kod?
 • 1D eller 2D-kod?
 • Läsning med automatisk obemannad fast läsare eller manuell med handhållen läsare?
 • Hur lång tid får läsaren på sig för att läsa koden (speciellt viktigt vid obemannad läsning)?
 • Ska läsningen ske vid en arbetsstation eller mobilt med trådlös överföring av lästa data?
 • Om mobilt – ska överföringen bara ersätta scannerkabeln eller ge möjligheten till interaktiv kommunikation med värdsystemet via handhållen dator?
 • Under vilka fysiska miljöförutsättningar ska utrustningen arbeta?
 • Vilka krav på driftstillgänglighet ställs?  Låg –medel – hög? (Analysera konsekvenserna av läsningen slutar fungera.)

Som så ofta finns ett samband mellan kvalitet, funktionalitet och pris även när det gäller streckkodsläsare.

Läs mer...
 

Skriva streckkod

Skicka sidan Skriv ut

Att skriva streckkod

Image

Det finns många bra metoder att skriva eller trycka streckkoder. De vanligaste är:

 • Med etikettskrivare på etikett med med direkttermo eller termotransferteknik
 • Med laserskrivare på vanligt skrivarpapper
 • Med industriella bläckstråleskrivare direkt på produkt, förpackning eller på kartong
 • Med konventionella trycktekniker där streckkoden utgör en del av förpackningens dekor

Lite ovanligare metoder är:

 • Genom etsning på materialet
 • Genom gravering
 • Genom fotografisk belysning och framkallning av emulsionsbelagda material

De metoder som lämpar sig bäst när man har variabla data och vill få fram streckkoden snabbt är termo-/termotransferskrivare, bläckstråle och i viss mån laserskrivare.

I industriella sammanhang används nästa uteslutande de 2 första metoderna.

Läs mer...
 

Basic om streckkod

Skicka sidan Skriv ut

Basic om streckkod

Image

Streckkoden är i sig en fantastisk uppfinning som sparar flera miljarder kronor varje år – i Sverige. Globalt sett handlar det om ofattbara belopp.

Några streck på ett papper! Det är allt, eller nästan allt.

Ibland är det till och med så att streckkoden inte kostar något. På konsumentförpackningar för livsmedel är streckkoden ofta en del av dekoren.

Någon person har vid ett (1) tillfälle, i en dator, knappat in de tecken som streckkoden ska innehålla varefter streckkoden lagts in i tryckoriginalet till förpackningen.

Läs mer...
 


Annons

Have Questions?
Ask The Experts